Vitajte na stránkach firmy PRO POPULO PP a.s.
  • Firma s dlhoročnou tradíciou

Dokumenty

Okrem základných informácií umiestnených v jednotlivých prevádzkach a na vývesnej tabuli spoločnosti, informujeme našich akcionárov a partnerov o činnosti spoločnosti na našom webovom sídle, elektronickou poštou alebo formou tlačených prezentačných materiálov.

Informácie o významných udalostiach ako aj o ponuke nových produktov spoločnosť poskytuje priamo svojim zákazníkom elektronickou formou.

Spoločnosť má dobrý obchodný rating a je pozitívne hodnotená rôznymi finančnými agentúrami.

Spoločnosť PRO POPULO PP a.s. spracováva ročnú správu o svojej činnosti, ktorá je dostupná v sídle spoločnosti a v popise jednotlivých segmentov aj na webovej stránke spoločnosti.