PRO POPULO PP a.s. - Výroba stavebného reziva - Píla Levoča

Výroba elektrickej energie a tepla

V roku 2014 bola v prevádzke Píla Levoča uvedená do činnosti technológia vysoko účinnej kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla na zariadení TRI-O-GEN od holandského výrobcu.

Výroba elektrickej energie sa uskutočňuje na technológii ORC WB-1 Vario s kotlom na spaľovanie biomasy.

Princíp zariadenia ORC je založený na uzatvorenom Organickom Rankinovom Cykle, kde je namiesto vodnej pary použité médium - organická látka, ktorá sa odparuje pri nízkych teplotách a tlakoch.

Zdroj tepla je 0,99 MW teplovzdušný kotol Fiedler.

Garantovaný čistý výkon ORC je 130 kWel, 700kWth.

K výrobe elektrickej energie a tepla dochádza spaľovaním piliny s prímesou energetickej štiepky, ktoré vznikajú na stredisku v procese prvotného spracovania surového dreva.

Podstatná časť vyrobenej elektrickej energie je spotrebovaná v prevádzke Píla Levoča na pohon drevárskych strojov a zariadení. Prebytočná elektrická energia je dodávaná do energetickej sústavy spoločnosti VSD.

Vyrobené teplo slúži na sušenie reziva v dvoch sušiarenských komorách ako aj na vykurovanie výrobných a administratívnych priestorov na stredisku.

PRO POPULO PP a.s. - Výroba elektrickej energie a tepla - Píla Levoča PRO POPULO PP a.s. - Výroba elektrickej energie a tepla - Píla Levoča PRO POPULO PP a.s. - Výroba elektrickej energie a tepla - Píla Levoča PRO POPULO PP a.s. - Výroba elektrickej energie a tepla - Píla Levoča
©2009 Aktualizované dňa 11.10.2019   PRO POPULO PP a.s., ACOM PP web design